Vyhledávání

Mincovní depoty: Jak, proč a kam byly ukrývány poklady

Pozvánka na březnovou přednášku "Mincovní depoty: Jak, proč a kam byly ukrývány poklady"

Nepochybně jste již někdy slyšeli staré lidové rčení „Nestojí to ani za zlámanou grešli“. Původně se jednalo o drobnou stříbrnou minci raženou v 17.–18. století ve Slezsku, jejíž hodnota se rovnala pouze 3/4 krejcaru. Lidově se jí také říkalo trojníček či troníček a měla velmi nízkou hodnotu, natož když došlo k jejímu rozlomení.   

Největší depot těchto drobných mincí na českém území pochází právě z našeho kraje. Byl objeven v podvečer 15. července 1967 dvěma chlapci, kteří si hráli v lesích nedaleko Podkosti (okr. Jičín) a kteří pod skalním převisem na vrcholu pískovcové skály ve výši cca 4 m objevili dvě zahrabané keramické nádoby obsahující jen stěží uvěřitelný počet 4 659 mincí.  Pro numismatiky zabývající se studiem typologie grešlí představuje mincovní depot z Podkosti naprosto klíčový soubor. Nás budou ale tentokrát zajímat úplně jiné souvislosti.   

Proč byl depot uložen právě zde, v blízkosti staré cesty a ve vrcholových partiích nápadného skalního útvaru? Ukryl ho tu někdo z místních, nebo cizinec, jenž zdejším krajem pouze procházel? A co ho k uložení vedlo? Vždyť doba krátce po r. 1718, kdy mělo k zakopání pokladu dojít, byla poklidným obdobím, během něhož zdejší kostecké panství v majetku Františka Josefa hraběte Černína nebylo ohroženo žádnými velkými otřesy, žádnými válečnými událostmi, povstáními nevolníků, epidemiemi, nebo hladomorem.   

Tyto otázky nás logicky přivádějí k obecným úvahám: Proč naši předkové vůbec ukrývali mincovní poklady a za jakých okolností? Jaká místa si k ukrytí mincí vybírali a podle jakých kritérií? A v jakých „obalech“ byly mince ukrývány? Na tyto a další otázky související s jakousi „anatomií pokladů“ nám nejen v kontextu mincovního depotu z Podkosti, ale také na konkrétních příkladech dalších významných mincovních depotů z prostoru východních Čech odpoví významný český numismatik, odborný pracovník Muzea východních Čech v Hradci Králové a jičínský rodák PhDr. Vojtěch Brádle, který v pátek 3. března 2023 od tradičních 18:00 hod. v prostorách Lepařova gymnázia přednese přednášku s názvem "Mincovní depoty: Jak, proč a kam byly ukrývány poklady".   

Přednáška je vhodná nejen pro příznivce regionální historie, ale nepochybně poskytne i praktický a staletími osvědčený návod pro ty, kteří v ekonomicky nepříznivých dobách nevěří ani zavedeným bankovním ústavům, ani štrozoku 😊   
Budeme se těšit na vaši návštěvu!